Partners

De onderstaande organisatie zijn wij heel erg dankbaar voor hun (financiële-) steun:

zie website

zie website

 zie website

 zie website

     zie website 

   zie  website

  zie website

De oud papieractie-commissie van het Anker:

  zie website

De oud papieractie-commissie van de Lichtbron:

  zie website

Digg’Out in Almere heeft het Eritrese Jongerencafé gesponsord met o.a met mooie lockers en dosierskasten:

 http://www.diggout.nl/